UNGODENSE

UNGODENSE - undervisning for sent ankomne flygtninge 

Assens Kommune samarbejder med Ung Odense om individuelle undervisningstilbud til sent ankomne unge med anden etnisk herkomst end dansk. 


Tilbuddet henvender sig til unge i alderen 14-18 år.


De unge henvises til UngOdense via Ungdomsskolen. Undervisningen foregår på Kold College.


Til den yngste målgruppe tilbydes et folkeskolelignende forløb (+10), hvor elevernes undervisning tilrettelægges efter, at de vil kunne gå til folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.


Til den ældste målgruppe tilbydes undervisningsforløb, der forbereder dem til danskuddannelse 1 eller 2.  Hent INFO OM UNGODENSE her

Hent INFO OM UNGODENSE