Assens Ungdomsskole

D. 14/5 2019

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole - holdet


kø aS knallertkørekort assens sommerferie


færdselsrelateret førstehjælpskursus

finder sted lørdag d. 1. juni kl. 9-17 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg. 


Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! Kurset skal være gennemført og bestået inden den praktiske prøve d. 6. juli. Efter førstehjælpskurset vil du modtage dit bevis på mail, og det er derfor meget vigtigt, at du får skrevet og afleveret den rigtige mailadresse til underviseren på førstehjælpskurset. Når du modtager beviset skal du printe det og medbringe det til teoriundervisningen eller maile beviset til dokie@assens.dk. 


teori-undervisningen

begynder fredag d. 14. juni kl. 17.00-20.20 i:

Lokale 8, Assensskolen Afd, Nord, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens.


den praktiske undervisning

bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ AS. Vi fordeler jer på de to kørehold A og B til den første teoriundervisning.


medbring til første undervisningsgang

Når du kommer til første teoriundervisningsgang fredag d. 14. juni, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges. Se kravene på dette link fra dansk politi


Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. undervisningsgang.


Du bedes også inden da kigge på planen for køreholdene, da vi vil forsøge at tilgodese de ønsker, der måtte være.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019, da der kan være elever på venteliste.


Med venlig hilsen


Dorte Kildahl Elkjær

Ungdomsskolekoordinator