For medarbejdere

KÆRE MEDARBEJDERE

Assens Ungdomsskoles medarbejdere er troværdige voksne, der kan lide at omgås unge og som er optaget af at skabe et udviklende fællesskab i samvær med dem.


Medarbejderne sikrer de unge medindflydelse og giver dem ansvar. Medarbejderne er fagligt kompetente, er bevidste om deres rollemodel-funktion og udstråler engagement og naturlig autoritet.


I overensstemmelse med Ungdomsskolens dynamiske aktivitetsudbud og de unges efterspørgsel, er størstedelen af medarbejdergruppen ansat for ét skoleår af gangen.


Den enkelte medarbejder og Ungdomsskolens ledelse drøfter i foråret, hvorledes medarbejderens aktiviteter i Ungdomsskolen i den kommende sæson udspiller sig. 


Det aftales, med hvilket formål, med hvilket indhold, indenfor hvilken ramme og til hvilken aflønning, medarbejderen varetager en given opgave.


Medarbejderen deltager i Ungdomsskolens årlige medarbejdermøde, ved sæsonstart, i september måned.


Forud for en medarbejders ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.


I afsnittet ”Om AUS” findes praktiske oplysninger omhandlende ungdomsskoleaktiviteternes afvikling og detaljer om aflønning og forsikringsforhold.