For medarbejdere

KÆRE MEDARBEJDERE

Assens Ungdomsskoles medarbejdere er troværdige voksne, der kan lide at omgås unge og som er optaget af at skabe et udviklende fællesskab i samvær med dem.


Medarbejderne sikrer de unge medindflydelse og giver dem ansvar. Medarbejderne er fagligt kompetente, er bevidste om deres rollemodel-funktion og udstråler engagement og naturlig autoritet.


I overensstemmelse med Ungdomsskolens dynamiske aktivitetsudbud og de unges efterspørgsel, er størstedelen af medarbejdergruppen ansat for ét skoleår af gangen.


Den enkelte medarbejder og Ungdomsskolens ledelse drøfter i foråret, hvorledes medarbejderens aktiviteter i Ungdomsskolen i den kommende sæson udspiller sig. 


Det aftales, med hvilket formål, med hvilket indhold, indenfor hvilken ramme og til hvilken aflønning, medarbejderen varetager en given opgave.


Medarbejderen deltager i Ungdomsskolens årlige medarbejdermøde, ved sæsonstart, i september måned.


Forud for en medarbejders ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.


I afsnittet ”Om AUS” findes praktiske oplysninger omhandlende ungdomsskoleaktiviteternes afvikling og detaljer om aflønning og forsikringsforhold.


MEDARBEJDERHÅNDBOGEN

Hent Medarbejderhåndbogen 2020/21                                

ER DU NY MEDARBEJDER?

Hent infofolder til klubmedarbejderE                              

Hent infofolder til medarbejdere i undervisningen        

VEJLEDNING

HENT VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK FRAVÆRSREGISTRERING 

MED-UDVALG

Ungdomsskoleinspektør Kim Kristensen, formand             kikri@assens.dk

Afdelingsleder Lisbeth Olsson                                                 lisol@assens.dk

Medarbejder Tanja Hansen                                   tanjahansen79@yahoo.dk 

Medarbejder Erik Nygaard Sørensen                     enygaard@webspeed.dk


ARBEJDSMILJØGRUPPEN

Afdelingsleder Lisbeth Olsson                                                 lisol@assens.dk

Medarbejder Marina Mølgaard                                         mabam@assens.dk