Om Ungdomsskolen

OM UNGDOMSSKOLEN

OG EN VERDEN AF MULIGHEDER


Assens Ungdomsskole tilbyder kommunens unge fra 7. kl. til det 18. år ”deltagelse i aktiviteter, der dygtiggør dem, giver deres tilværelse forøget indhold og udvikler deres interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund” (Lov om ungdomsskoler § 1).


Det efterstræber vi ved, gennem aktiviteter og fælles oplevelser at skabe et miljø, hvor det positive samvær tiltrækker, engagerer og udvikler den enkelte.


Vi lægger vægt på, med alsidige tilbud, at have plads og rum til alle unge, der bidrager positivt til fællesskabet.


Vi bestræber os på, at de unge møder hinanden i et fordomsfrit, positivt og forpligtende fællesskab, med stor indflydelse, der bygger på ansvarlighed.


Den unges tilmelding til ungdomsskoleaktiviteten er bindende. Og vi forventer, man melder afbud til den pågældende underviser i forbindelse med sygdom.


Vi kommunikerer primært til de unge via sms, blandt andet ved at henvise til, at der en ”Besked” til elevens hold på vores hjemmeside. Vi, og de, er derfor afhængige af, at vi er i besiddelse af den unges opdaterede  mobiltelefonnummer.


Her i afsnittet ”Om AUS” findes praktiske oplysninger omhandlende ungdomsskoleaktiviteternes afvikling, men I er til enhver tid velkomne til at ringe eller skrive til os med spørgsmål eller kommentarer.


HENT OM ASSENS UNGDOMSSKOLE HER

Om Assens Ungdomsskole 2022/23