Assens Ungdomsskole

D. 22/9-2022

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


VALG 03 E-sport

hvor og hvornår

Valgholdet starter onsdag d. 5. oktober til d. 22. marts 2022 kl. 19.00-21.15 i:
EDB lokalet, Tallerupskolen, Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup (du skal gå ind ad hovedindgangen).

Der vil herudover  blive afholdt en søndag på Peter Willemoesskolen et Computertræf  i :

Kantinen på Peter Willemoesskolen, Skelvej 29, 5610 AssensComputertræf Assens

Peter Willemoesskolen, Skelvej 29, 5610 Assens03.03 2023

Kl. 17.00-07.00


Opdateret version af plan for Valg 03 E-sport findes her


MEDBRING

Til den ugentlige onsdags undervisning skal du bare møde op - og ikke medbringe noget udstyr selv. Til de to computertræf skal du dog selv medbringe alt computerudstyr samt mad/drikke og eventuelle snacks.


Mødepligt 

Husk at der er mødepligt til undervisningen, da timerne er lovpligtige valgfagstimer. Ved sygdom skal du melde afbud via mail på ungdomsskolen@assens.dk

Med venlig hilsen


Marina Bager Mølgaard

Assens Ungdomsskole