Assens Ungdomsskole

D. 9/2 2024

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole: 

 

knallertkørekort KØ AA3 Aarup FORår


FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLPSKURSUS 

Afvikles den lørdag d. 2. marts kl. 9-17 på: 

Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg i lokale 12


Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! 

Kurset skal være gennemført og bestået inden du kan godkendes til den praktiske prøve.


Når du har gennemført dit førstehjælpskursus modtager du dit førstehjælpsbevis på din egen mail. Dette skal mailes videre på sikkermail via følgende link: https://www.assens.dk/kontakt/assens-ungdomsskole/


Du kan ikke godkendes til køreprøven, hvis ikke vi modtager dit førstehjælpsbevis. Skulle du ikke have modtaget dit bevis, kan du kontakte Trekant Brand på tlf. 7681 0800.


TEORI-UNDERVISNINGEN 

starter op onsdag d. 28 februar kl. 16-19 på:

Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup i lokale 43.


MEDBRING TIL FØRSTE TEORIGANG

Når du kommer til første teoriundervisningsgang, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges.

Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. undervisningsgang.


den praktiske undervisning

Bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ AA3

På den første undervisningsgang aftaler vi, hvem der skal på kørehold A og kørehold B.

Du skal være sikker i trafikken på cykel for at deltage og gennemføre et knallerthold. 

Der er mødepligt alle dage.

 

FORÆLDREBREV

Der er sendt dette forældrebrev i E-boks til en af dine forældre - Forældrebrev


MODTAGELSE AF KØRKORT OG HENVENDELSE I FORBINDELSE MED KØREKORT

Det midlertidige knallertkørekort SKAL hentes på Ungdomsskolens kontor på Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup. Dette kan der køres med, indtil det rigtige kørekort kommer med posten ca. 4-6 uger efter din 15 års fødselsdag.

Ved øvrige spørgsmål eller henvendelser i forbindelse med knallertkørekort mm., skal der rettes henvendelse til Assens Ungdomsskole på tlf. 

6474 7960.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960, da der kan være elever på venteliste.

 

Med venlig hilsen

 

Marina Bager Mølgaard

Assens Ungdomsskole