Assens Ungdomsskole

D. 22/9-2020

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


VALG 05 lystfiskeri

hvor og hvornår

Valgholdet kører om torsdagen med start torsdag d. 1.oktober 2020 kl. 19.00-21.25 i:

Sløjdlokalet, Tallerupskolen, Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup 


Vi skal også på tre fisketure i løbet af sæsonen. De to af dem er planlagt til søndag d. 4. oktober og søndag d. 28. marts 2021. Den sidste tur aftales med jeres underviser Sten Jørgensen. Alle ture afhænger af vejret.


Opdateret version af plan for Valg 05 Lystfiskeri findes altid på www.assensung.dk/Samarbejde/VALGFAG.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til denne aktivitet, skal du omgående ringe afbud til din folkeskole. Skulle du blive syg på fisketurs-dagen skal du ringe til Sten Jørgensen (underviser) på 40 53 29 22.


Med venlig hilsen


Dorte Kildahl Elkjær

Ungdomsskolekoordinator, Assens Ungdomsskole