Assens Ungdomsskole

D. 8/3 2019

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole - holdet


kø g3 knallertkørekort glamsbjerg forår


færdselsrelateret førstehjælpskursus

finder sted søndag d. 23. marts kl. 9-17 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg. 


Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! Kurset skal være gennemført og bestået inden den praktiske prøve d. 11. maj.


teori-undervisningen

begynder onsdag d. 24. april kl. 16.00-19.20 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg.


den praktiske undervisning

bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ G3


medbring til første teoriundvisning

Når du kommer til første teoriundervisning onsdag d. 24. april, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges.


Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. undervisningsgang.


Du bedes også inden opstart kigge på planen for køreholdene, da vi vil forsøge at tilgodese de ønsker, der måtte være.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019, da der kan være elever på venteliste.


Med venlig hilsen


Dorte Kildahl Elkjær

Ungdomsskolekoordinator