Assens Ungdomsskole

D. 22/9 2020

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole - holdet

kø g1 knallertkørekort glamsbjerg efterår

TEORI-UNDERVISNINGEN

begynder torsdag d. 1. oktober kl. 16.00-19.20 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg.


færdselsrelateret førstehjælpskursus

finder sted søndag d. 4. oktober kl. 9-17 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg.


Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! Kurset skal være gennemført og bestået inden den praktiske prøve d. 24. oktober. Du modtager efterfølgende dit førstehjælpsbevis på din mail. Dette skal enten mailes til dokie@assens.dk eller afleveres til kørelæreren på til første teoriundervisning. 


den praktiske undervisning

bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ G1


medbring til første undervisningsgang

Når du kommer til første teoriundervisningsgang torsdag d. 1. oktober, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges.


Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. undervisningsgang.


Du bedes også inden da kigge på planen for køreholdene, da vi vil forsøge at tilgodese de ønsker, der måtte være.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019, da der kan være elever på venteliste.


Med venlig hilsen


Dorte Kildahl Elkjær

Ungdomskoordinator, Assens Ungdomsskole