Assens Ungdomsskole

D. 19/2 2020

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole: 

 

kø aA2 knallertkørekort Aarup

Du kan downloade og evt. printe hele planen for knallert hold KØ AA2 lige her  


TEORI-UNDERVISNINGEN

begynder tirsdag d. 3. marts kl. 16.0-18.30 i:

Bredgade 2, 5560 Aarup (Køreskolen).


færdselsrelateret førstehjælpskursus

finder sted lørdag d. 21. marts kl. 9-17 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg. 

 

Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! Kurset skal være gennemført og bestået inden den praktiske prøve d. 17. maj.

 

den praktiske undervisning

bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ AA2. Kørelæreren vil til den første teorigang give besked på, om du er på kørehold A eller kørehold B.

 

medbring til første teoriundervisning

Når du kommer til første teoriundervisning tirsdag d. 3. marts, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges.

 

Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. teorigang.

 

Du bedes også inden da kigge på planen for køreholdene, da vi vil forsøge at tilgodese de ønsker, der måtte være.

 

evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019, da der kan være elever på venteliste.

 

 

Med venlig hilsen

 

Dorte Kildahl Elkjær

Ungdomsskolekoordinator, Assens Ungdomsskole