Assens Ungdomsskole

D. 18/9 2018

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


su 02 E-sport

hvor og hvornår

Holdet starter onsdag d. 3. oktober kl. 19.00-21.25 i:
EDB lokalet, Tallerupskolen, Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup (du skal gå ind ad hovedindgangen).


MEDBRING

Du skal bare møde op - og du skal ikke medbringe noget udstyr selv.


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til denne aktivitet, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019.


Med venlig hilsen


Pernille Heegaard Clausen

Sekretær, Assens Ungdomsskole