Assens Ungdomsskole

D. 20/9 2018

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


SM 29 ordblind og ung


HVOR OG HVORNÅR

Holdet starter mandag d. 1. oktober kl. 16.00-17.30 i: 

Lokale 10, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg (ikke Assensskolen, som først udmeldt)


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette hold, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960 eller 2486 2019.


Med venlig hilsen


Pernille Heegaard Clausen

Sekretær, Assens Ungdomsskole