Assens Ungdomsskole

D. 25/10-2022

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


valg 04 jagttegn

HVOR OG HVORNÅR

Holdet starter mandag d. 31 november kl. 18.50-21.15 i:
Lokale 14 på Glamsbjergskolen, Kaj Nielsen Vej 10, 5620 Glamsbjerg  


PLANEN FOR UNDERVISNINGEN

Opdateret version af plan for Valg 04 - Jagttegn findes altid på www.assensung.dk/Samarbejde/VALGFAG.

Dette er den eneste besked du får om dit valgfag VALG O4 - JAGTTEGN - fremover skal du selv følge planen og holde øje med hvornår, der er timer/ture.   


MØDEPLIGT 

Husk at der er mødepligt til undervisningen, da timerne er lovpligtige valgfagstimer. Ved sygdom skal du melde afbud via mail på ungdomsskolen@assens.dk


Med venlig hilsen


Marina Bager Mølgaard

Assens Ungdomsskole