Assens Ungdomsskole

D. 27/2-2023

Du har tilmeldt dig knallertundervisningen i Assens Ungdomsskole - holdet


kø g2 knallertkørekort glamsbjerG

Så er der udarbejdet ny plan for dit knallert hold. Du kan finde planen her  


færdselsrelateret førstehjælpskursus

finder sted lørdag d. 11. marts kl. 9-17 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg. 


Det er MEGET vigtigt, at du møder op og gennemfører førstehjælpskurset, da du ellers ikke kan få dit knallertkørekort! Kurset skal være gennemført og bestået inden den praktiske prøve d. 15. april 2023.


Når du har gennemført dit førstehjælpskursus modtager du dit førstehjælpsbevis på din egen mail. Dette skal mailes videre på sikkermail via følgende link: https://www.assens.dk/kontakt/assens-ungdomsskole/


Du kan ikke godkendes til køreprøven, hvis ikke vi modtager dit førstehjælpsbevis. Skulle du ikke have modtaget dit bevis, kan du kontakte Trekant Brand på tlf. 7681 0800.


teori-undervisningen

begynder onsdag d. 15. marts kl. 16.00-19.20 i:

Lokale 12, Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg.


MEDBRING TIL FØRSTE TEORIUNDVISNING

Når du kommer til første teoriundervisning, skal du medbringe et godkendt pasfoto fra en boghandel eller lignende. Kravene til fotos er ændret, så skolefoto og lignende ikke længere kan bruges.

Det er vigtigt, at du husker fotoet, da din ansøgning om knallertkørekort skal godkendes på Borgerservice efter 1. undervisningsgang.

Du bedes også inden opstart kigge på planen for køreholdene, da vi vil forsøge at tilgodese de ønsker, der måtte være.


den praktiske undervisning

bliver afviklet på 2 hold, som det fremgår af undervisningsplan for KØ G2

Vi aftaler til første teorigang, hvem der er på kørehold A og kørehold B.


Forældrebrev

Der sendt dette forældrebrev i E-boks til en af dine forældre - forældrebrev 


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til dette kursus, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960, da der kan være elever på venteliste.


Med venlig hilsen


Marina Bager Mølgaard

Assens Ungdomsskole