Assens Ungdomsskole

D. 6/11 2023

Du har tilmeldt dig følgende hold i Assens Ungdomsskole:


KVI 06 julebag-Aarup

hvor og hvornår

Holdet foregår torsdag d. 23. november kl. 16.00-20.00 i:
Hjemkundskabslokalet, Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup


MEDBRING

Du bedes medbringe en beholder til dine julekager - samt evt. en madpakke og noget drikkelse. 


evt. afbud 

Hvis du er forhindret i at møde op til denne aktivitet, skal du omgående ringe afbud til Ungdomsskolens kontor på tlf. 6474 7960.


Med venlig hilsen


Marina Bager Mølgaard

Assens Ungdomsskole